Результати моніторингу якості освіти

Аналітичний звіт                                                                                                                                                               про результати оцінювання досягнень                                                                                                               дітей старшого дошкільного віку за допомогою                                                                     кваліметричної моделі у ДНЗ №5 «Сніжок»

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу №5 «Сніжок» є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов’язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Дошкільний навчальний заклад №5 «Сніжок» перший рік проводить апробацію методики оцінювання розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі в групі для дітей загального рівня розвитку.

Нормативно-розпорядчі документи, відповідно до яких здійснювалася апробація методики оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі в дошкільному навчальному закладі №5 «Сніжок»:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» стаття 22;
 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;
 • Лист Міністерства освіти і науки України  від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку, за допомогою кваліметричної моделі»;
 • Наказ по ДНЗ №5 «Сніжок» від 01.09.2016 року №74-а «Про проведення моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі в ДНЗ»;
 • Матеріали вебінару «Практичне застосування кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку» (http://pedpresa.ua/142867-vebinar-44.html);
 • Семінар – практикум «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід».

В апробації методики оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі було використано інструментарій, запропонований  І.І.Карабаєвою та Н.В. Савіновою у методичних рекомендаціях «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметрічний підхід до оцінки розвитку дитини» за такими експрес-діагностичними методиками:

 • Ігрова діагностична методика «Чарівні перетворення»;
 • Ігрова діагностична методика «Я і Світ»;
 • Ігрова діагностична методика «Четвертий зайвий»;
 • Ігрова діагностична методика «Порівняй»;
 • Експертна оцінка сформованості ігрової компетентності старших дошкільників за результатами спостережень;
 • Діагностична бесіда за картками.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу було визначено головну  мету  оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі: з’ясувати якість наданих освітніх послуг дітям старшого дошкільного віку педагогами групи у відповідності до стандарту дошкільної освіти (БКДО в Україні).

Для проведення оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку була створена творча група, кожний учасник якої мав свої обов’язки, і до якої увійшли такі спеціалісти:

 • Вихователь-методист\практичний психолог Бельмас І.С.;
 • Вихователі старшої групи – Лузан Н.М., Сизон О.В.

В дошкільному навчальному закладі у 2017-2018 навчальному році загальна кількість дітей старшого дошкільного віку складала 28 дітей. У оцінюванні рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі було задіяно 28 дітей групи загального рівня розвитку, що складає 100 %.

Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку проводилося два рази на рік (І та ІІ півріччя): 1-е оцінювання – жовтень-грудень 2017 р.; 2-е оцінювання –  квітень-травень 2018 р. Після проведення оцінювання отримані дані були занесені у комп’ютерну програму – електронний варіант кваліметрічною моделі. Аналізуючи діаграми «Невикористані резерви дитини старшого дошкільного віку» внесені корективи в індивідуальний освітній маршрут дитини, на основі висновків зроблених під час моніторингового дослідження рівня сформованості відповідних компетенцій.

Порівняльні показники рівня знань дітей за 1-е та 2-е оцінювання                               (І та ІІ півріччя) 2017-2018 навчального року представлені у вигляді таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Результати моніторингу                                                                                           рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

ДНЗ: №5 «Сніжок»

Кількість вихованців: 28

Вихователі: Лузан Н.М., Сизон О.В.

 

Термін проведення

 

Фактор

листопад-грудень квітень-травень Зміни
1-е оцінювання 2-е оцінювання
Рівень розвитку Високий рівень 19 (67,9%)

Достатній рівень 9 (32,1%)

Середній рівень – 0 (0%)                  Низький рівень 0 (0%)

 

Високий рівень 28 (100%)

Достатній рівень 0 (0%)

Середній рівень – 0 (0%)                  Низький рівень 0 (0%)

 

Підвищення рівня розвитку на 32,1 %

 

У старшій групі «Дзвіночки» наприкінці 2017-2018 навчального року рівень дітей з компетенцією сформованій в повній мірі зріс на 32,1% та зменшився  рівень дітей з компетенцією сформованій в достатнiй мiрi на 32,1% відповідно. У старшій групі дітей  з компетенцiєю сформованій посередньо, з низьким рівнем та не сформованою компетенцiєю  немає.

За результатами оцінювання рівнів розвитку дитини старшого дошкільного віку ми побачили, що потребує вдосконалення:

 1. Робота над підвищенням сенсорно-пізнавального розвитку в дітей старшого дошкільного віку;
 2. Розвиток природничої-екологічної компетентності та предметно-практичної діяльності.
 3. Збагаченням соціально-комунікативного досвіду, зокрема в ігровій діяльності.

Творчою групою були складені рекомендації комплексного характеру для урахування при плануванні освітньо-виховної роботи на новий навчальний рік.

 1. Систематично аналізувати досягнення та відставання у розвитку дитини через спостереження, бесіди, ігри, тести.
 2. Визначати причини невикористання резервів у розвитку дитини в зошиті індивідуальної роботи.
 3. Приділяти належну увагу тим компетенціям, які у дітей недостатньо сформовані.
 4. Розробити критерії педагогічного індивідуального та групового впливу на дітей групи.
 5. Вносити корективи в плани освітньо-виховної роботи за результатами оцінювання та рекомендаціями творчої групи.
 6. Визначати індивідуальні маршрути розвитку дітей із залученням практичного психолога закладу освіти.
 7. Приділяти достатню увагу розвитку дитячої гри.
 8. Надавати членам творчої групи рекомендації педагогам щодо корекції рівня розвитку дитини.
 9. Надавати членам творчої групи та педагогам рекомендації батькам щодо корекції рівня розвитку дитини.

Корекція та контроль за впровадженням цих рекомендацій буде здійснюватися адміністрацією та членами творчої групи за закріпленими напрямками через:

 • відвідування навчальних занять у старшій групі;
 • корекцію індивідуальних маршрутів розвитку дитини;
 • корекцію планів освітньо-виховної роботи;
 • різноманітні методи: спостереження, бесіди, ігри, тести  з дітьми групи тощо.

До реалізації завдань, передбачених  індивідуальними освітніми маршрутами розвитку дітей обов’язково залучаємо батьків, надаємо їм індивідуальні консультації через різні форми роботи з метою підвищення їх психолого-педагогічної культури. В роботі з батьками використовуються такі форми роботи:

 • бібліотека розвивальної літератури – значна допомога в корекційній роботі за результатами оцінювання рівня розвитку старших дошкільників;
 • «батьківська пошта» і «Телефон довіри» допомагають батькам анонімно з’ясувати які-небудь значимі для них проблеми у розвитку дитини, попередити педагогів про помічені незвичайні прояви дітей;
 • бібліотека ігор (ігротека) – ігри вимагають участі дорослого, це змушує батьків спілкуватися з дитиною, займатися її розвитком та корекцією у різних напрямках згідно чинної програми. Традиція спільних домашніх ігор зазвичай прищеплюється, у бібліотеці з’являються нові ігри, придумані дорослими разом з дітьми, які зможуть допомогти іншим дітям надолужити знання за проблемними напрямками діяльності;
 • день відкритих дверей після проведення оцінювання з метою показу роботи з дітьми  батькам у напрямках, які викликають труднощі в розвитку дітей;
 • практичні консультації. Звичайно складається система консультацій, які проводяться індивідуально або для підгрупи батьків. На групові консультації запрошуються батьки різних груп, що мають однакові проблеми або, навпаки, успіхи у вихованні та розвитку.

Кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку протягом року дала змогу педагогам швидко та ефективно аналізувати результати відповідних моніторингових досліджень.

За резуль­татами оцінювання скориговано план роботи, з метою надання належної уваги тим компетенціям, які в дітей недостатньо сформовані. Вихователями старшої групи та практичним психологом ДНЗ ведеться корекційна робота.

Очікувані кінцеві результати – набуття компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед його вступом до школи.

 

 

Аналітичний звіт

 про результати моніторингових досліджень рівня досягнень

дітей молодшого та середнього дошкільного віку

згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти

по дошкільному навчальному закладу №5 «Сніжок»

 протягом 2017-2018 навчального року

 

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов’язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі, є наказ Міністерства освіти і науки  України від 11.04.2008 р. № 309 «Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти».

Нормативно-правові документи:

 1. Закон України «Про дошкільну освіту»
 2. Указ Президента України від 04.07.2005 р. №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти і Україні».
 3. Указ Президента України від 20.03.2008 №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
 4. Постанова Кабінету Міністрів від 14.12.2011 №1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти».
 5. Наказ МОН України від 03.11.2014 №1255 «Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування.
 6. Наказ МОН України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».
 7. Додаток 1 до наказу МОН №772 від 17.06.2013 «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів».

Моніторинг – це комплекс заходів,  які забезпечують системний  довготривалий контроль за станом та тенденціями розвитку кожної дитини. Він є необхідною складовою освітньої діяльності педагога. Завдяки моніторингу педагог може з’ясувати, чи у правильному напрямі він здійснює освітній процес, і вчасно внести потрібні корективи.

Завдання моніторингового дослідження:

 1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію.
 2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми ДНЗ.
 3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності прикінцевій меті – вимогам Державних стандартів дошкільної освіти.
 4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в ДНЗ.
 5. Надати рекомендації педагогам і батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

Відповідно до наказів дошкільного навчального закладу №5 «Сніжок» №80-а від 21.09.2017 р. «Про проведення моніторингу досягнень дітей згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» та №80-б від 21.09.2017 р. «Про проведення моніторингу визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі в ДНЗ» педагогічним колективом були проведені моніторингові дослідження:

 • в молодшій та середніх групах (II молодша група «Сонечко» (вихователі Рязанцева Л.Ф., Собода Н.М.), середня А група «Капітошка» (вихователі Глазкова А.С., Орел С.М.), середня Б група «Бджілка» (вихователі Борисенко І.М.,           Слєсар Н.В.) – за моделлю Херсонської академії неперервної освіти (автори Киричук Т.В., Кулик О.М., Шаповал Н.М.);
 • в старшій віковій групі (старша група «Капітошка», вихователі Лузан Н.М., Сизон О.В.) – за кваліметричною моделлю;

Ключовим етапом моніторингу засвоєння знань, умінь та навичок дітьми дошкільного підрозділу стало виявлення найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

В наведеній нижче діаграмах представлена динаміка засвоєння програмових вимог 7-ми освітніх ліній Базового компоненту вихованцями дошкільного навчального закладу №5 «Сніжок» на початку навчального року (жовтень-листопад 2017 р.) та вкінці навчального року (квітень-травень 2018 р.).

 

Результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців II молодшої групи «Сонечко»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (I дослідження)

 

Загальна кількість дітей – 21, обстежено – 19 (90,5%)
Дитина в соціумі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4%) 4 (21,1 %) 1 (5,3 %) 5 (26,3 %)
Гра дитини

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 13 (68,4 %) 4 (21,1 %) 1 (5,3 %)
Дитина у світі культури Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
2 (10,5 %) 12 (63,2 %) 0 (0%) 5 (26,3 %)
Мовлення дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
3 (15,8 %) 9 (47,4%) 2 (10,5 %) 5 (26,3 %)
Дитина у природному довкіллі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 10 (52,6 %) 3 (15,8 %) 5 (26,3 %)
Особистість дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
5 (26,3 %) 9 (47,4 %) 0 (0%) 5 (26,3 %)
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
7 (36,8 %) 6 (31,8 %) 1 (5,3 %) 5 (26,3 %)

 

 

Результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців II молодшої групи «Сонечко»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (II дослідження)

 

Загальна кількість дітей – 21, обстежено – 19 (90,5%)
Дитина в соціумі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
11 (57,9 %) 3 (15,8 %) 1 (5,3 %) 4 (21,1 %)
Гра дитини

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4 %) 7 (36,8 %) 2 (10,5 %) 1 (5,3 %)
Дитина у світі культури Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4 %) 5 (26,3 %) 0 (0%) 5 (26,3 %)
Мовлення дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
8 (42,1 %) 5 (26,3 %) 1 (5,3 %) 5 (26,3 %)
Дитина у природному довкіллі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4 %) 3 (15,8 %) 3 (15,8 %) 4 (21,1 %)
Особистість дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
8 (42,1 %) 6 (31,8 %) 4 (21,1 %) 1 (5,3 %)
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
11 (57,9 %) 3 (15,8 %) 0 (0 %) 5 (26,3 %)

 

 

Порівняльні результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців II молодшої групи «Сонечко»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (I та II дослідження)

З огляду на результати моніторингового дослідження на початку та вкінці навчального року, прослідковуються істотні зміни в рівнях досягнень вихованців II молодшої групи.

Особистість дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
5 (26,3 %) 9 (47,4 %) 0 (0 %) 5 (26,3 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
8 (42,1 %) 6 (31,8 %) 4 (21,1%) 1 (5,3 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+15,8% -15,6% +21,1 % -21%
Мовлення дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
3 (15,8 %) 9 (47,4%) 2 (10,5 %) 5 (26,3 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
8 (42,1 %) 5 (26,3 %) 1 (5,3 %) 5 (26,3 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+26,3% -21,1% -5,2% 0%
Гра дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 13 (68,4 %) 4 (21,1 %) 1 (5,3 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4 %) 7 (36,8 %) 2 (10,5 %) 1 (5,3 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+42,1% -31,6% -10,6% 0%
Дитина в соціумі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4%) 4 (21,1 %) 1 (5,3 %) 5 (26,3 %)
II дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
11 (57,9 %) 3 (15,8 %) 1 (5,3 %) 4 (21,1 %)
Зміни
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+10,5% -5,3% 0 % -5,2%
Дитина у світі культури
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
2 (10,5 %) 12 (63,2 %) 0 (0%) 5 (26,3 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4 %) 5 (26,3 %) 0 (0%) 5 (26,3 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+36,9% -36,9% 0% 0%
Дитина у природному довкіллі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 10 (52,6 %) 3 (15,8 %) 5 (26,3 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
9 (47,4 %) 3 (15,8 %) 3 (15,8 %) 4 (21,1 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+42,1% -36,8% 0% -5,2%
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
7 (36,8 %) 6 (31,8 %) 1 (5,3 %) 5 (26,3 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
11 (57,9 %) 3 (15,8 %) 0 (0 %) 5 (26,3 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+21,1%

 

-16% -5,3% -0%

 

Отже, дані порівняльної таблиці 7-ми освітніх ліній Базового компоненту вихованцями II молодшої групи на початку та вкінці навчального року свідчать про те, що більшість вихованців вкінці навчального року підвищили свій рівень знань з достатнього на високий, з середнього – на достатній, з низького на середній відповідно. Найбільш суттєві зміни прослідковуються з освітніх ліній – «Гра дитини» (42,1%), «Дитина у світі культури» (36,9%) та «Дитина у природному довкіллі» (42,1%). Проте, аналізуючи моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в II молодшій групі слід відмітити, що слід звернути увагу на такі освітні лінії, як: «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Особистість дитини».

За підсумками проведеного моніторингового дослідження на кінець 2017-2018 навчального року в II молодшій групі:

 

 

 

 

Рівень Кількість та відсоток

дітей в групі

Високий рівень 9 (47,4%)
Достатній рівень 5 (26,3%)
Середній рівень 0 (0%)
Низький рівень 5 (26,3%)

 

Рівень розвитку дітей

 II молодшої групи «Сонечко»

Результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців середньої А групи «Капітошка»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (I дослідження)

 

Загальна кількість дітей – 19,

обстежено – 19 (100%)

Дитина в соціумі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 11 (57,9%) 8 (42,1%) 0 (0%)
Гра дитини

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 19 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Дитина у світі культури Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 5 (26,3 %) 14 (73,7%) 0 (0 %)
Мовлення дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 4 (21,1%) 11 (57,9 %) 4 (21,1 %)
Дитина у природному довкіллі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 7 (36,8 %) 12 (63,2 %) 0 (0 %)
Особистість дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
2 (10,5%) 15 (78,9 %) 2 (10,5 %) 0 (0 %)
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 8 (42,1 %) 11 (57,9 %) 0 (0 %)

 

 

Результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців середньої А групи «Капітошка»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (II дослідження)

 

Загальна кількість дітей – 19,

обстежено – 19 (100%)

Дитина в соціумі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 16 (84,2%) 3 (15,8%) 0 (0%)
Гра дитини

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
14 (73,7 %) 5 (26,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Дитина у світі культури Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 16 (84,2 %) 2 (10,5%) 0 (0 %)
Мовлення дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 10 (52,6%) 9 (47,4 %) 0 (0 %)
Дитина у природному довкіллі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 13 (68,3 %) 6 (31,7 %) 0 (0 %)
Особистість дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
13 (68,3 %) 6 (31,7 %) 0 (0%) 0 (0 %)
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 13 (68,3 %) 6 (31,7 %) 0 (0 %)

 

 

Порівняльні результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців середньої А групи «Капітошка»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (I та II дослідження)

 

З огляду на результати моніторингового дослідження на початку та вкінці навчального року, прослідковуються істотні зміни в рівнях досягнень вихованців середньої А групи.

Особистість дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
2 (10,5%) 15 (78,9 %) 2 (10,5 %) 0 (0 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
13 (68,3 %) 6 (31,7 %) 0 (0%) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+57,8% -47,2% +10,5 % 0%
Мовлення дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 4 (21,1%) 11 (57,9 %) 4 (21,1 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 10 (52,6%) 9 (47,4 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% +31,5% -10,7% +21,1%
Гра дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 19 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
14 (73,7 %) 5 (26,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+73,7% -73,7% 0% 0%
Дитина в соціумі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 11 (57,9%) 8 (42,1%) 0 (0%)
II дослідження Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 16 (84,2%) 3 (15,8%) 0 (0%)
Зміни
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% +26,3% -26,3 % 0%
Дитина у світі культури
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 5 (26,3 %) 14 (73,7%) 0 (0 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 16 (84,2 %) 2 (10,5%) 0 (0 %)
Зміни

 

 

 

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+5,3% +57,9% -63,2%

 

0%
Дитина у природному довкіллі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 7 (36,8 %) 12 (63,2 %) 0 (0 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 13 (68,3 %) 6 (31,7 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% +31,5% -31,5% 0%
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 8 (42,1 %) 11 (57,9 %) 0 (0 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 13 (68,3 %) 6 (31,7 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% +26,2% -26,20% 0%

 

Отже, дані порівняльної таблиці 7-ми освітніх ліній Базового компоненту вихованцями середньої А групи на початку та вкінці навчального року свідчать про те, що більшість вихованців вкінці навчального року підвищили свій рівень знань з достатнього на високий, з середнього – на достатній, з низького на середній відповідно. Найбільш суттєві зміни прослідковуються з освітніх ліній – «Гра дитини» (73,7%), «Дитина у світі культури» (57,8%) та «Особистість дитини» (57,8%). Проте, аналізуючи моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в середній А групі слід відмітити, що слід звернути увагу на такі освітні лінії, як: «Дитина в соціумі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

За підсумками проведеного моніторингового дослідження на кінець 2017-2018 навчального року в середній А групі:

 

Рівень Кількість та відсоток

дітей в групі

Високий рівень 0 (0%)
Достатній рівень 18 (94,7%)
Середній рівень 1 (5,3%)
Низький рівень 0 (0%)

 

Рівень розвитку дітей

 середньої А групи Капітошка»

Результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців середньої Б групи «Бджілка»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (I дослідження)

 

Загальна кількість дітей – 19,

обстежено – 19 (100%)

Дитина в соціумі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
2 (10,5%) 15 (78,9%) 2 (10,5%) 0 (0%)
Гра дитини

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
16 (84,2 %) 3 (15,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Дитина у світі культури Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 17 (89,5 %) 2 (10,5%) 0 (0 %)
Мовлення дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 6 (31,7%) 12 (63,1 %) 0 (0 %)
Дитина у природному довкіллі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Особистість дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 17 (89,4 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)

 

 

 

Результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців середньої Б групи Бджілка»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (II дослідження)

 

Загальна кількість дітей – 19,

обстежено – 19 (100%)

Дитина в соціумі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 17 (89,5%) 2 (10,5%) 0 (0%)
Гра дитини

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Дитина у світі культури Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Мовлення дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 8 (42,1%) 11 (57,9 %) 0 (0 %)
Дитина у природному довкіллі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Особистість дитини Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 18 (94,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

 

 

 

Порівняльні результати моніторингових досліджень досягнень                                         вихованців середньої Б групи «Бджілка»                                                                                        згідно Базового компоненту дошкільної освіти (I та II дослідження)

 

З огляду на результати моніторингового дослідження на початку та вкінці навчального року, прослідковуються істотні зміни в рівнях досягнень вихованців середньої Б групи.

 

Особистість дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% 0% 0 % 0%
Мовлення дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 6 (31,7%) 12 (63,1 %) 0 (0 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 8 (42,1%) 11 (57,9 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
-5,3% +10,4% -5,2% 0%
Гра дитини
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
16 (84,2 %) 3 (15,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
II

дослідження

 

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
+10,5% -10,5% 0% 0%
Дитина в соціумі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
2 (10,5%) 15 (78,9%) 2 (10,5%) 0 (0%)
II дослідження Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 17 (89,5%) 2 (10,5%) 0 (0%)
Зміни
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
-10,5% +10,% 0% 0%
Дитина у світі культури
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0 %) 17 (89,5 %) 2 (10,5%) 0 (0 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% +5,2% -5,2% 0%
Дитина у природному довкіллі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
0 (0%) 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% 0% 0% 0%
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
I

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 17 (89,4 %) 1 (5,3 %) 0 (0 %)
II

дослідження

Високий рівень (кількість дітей) Достатній рівень (кількість дітей) Середній рівень (кількість дітей) Низький рівень (кількість дітей)
1 (5,3 %) 18 (94,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Зміни
  Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
0% +5,3% -5,3% 0%

 

Отже, дані порівняльної таблиці 7-ми освітніх ліній Базового компоненту вихованцями середньої Б групи на початку та вкінці навчального року свідчать про те, що вихованців вкінці навчального року як підвищили свій рівень знань з достатнього на високий, з середнього – на достатній, з низького на середній відповідно, так і знизили його або не змінили взагалі. Найбільш суттєві позитивні зміни прослідковуються з освітніх ліній «Гра дитини» (10,5%), «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (5,3%) та «Дитина в світі культури» (5,2%), негативні – «Мовлення дитини» (5,3%), «Дитина в соціумі» (10,5%) Тому, аналізуючи моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в середній Б групі слід відмітити, що слід звернути увагу на такі освітні лінії, як: «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини», «Особистість дитини»

За підсумками проведеного моніторингового дослідження на кінець 2017-2018 навчального року в середній Б групі:

 

Рівень Кількість та відсоток

дітей в групі

Високий рівень 0 (0%)
Достатній рівень 18 (94,7%)
Середній рівень 1 (5,3%)
Низький рівень 0 (0%)

 

Рівень розвитку дітей

 середньої Б групи «Бджілка»

Узагальнюючи результати моніторингового дослідження, необхідно активізувати роботу педагогів на вдосконалення та виправлення виявлених недоліків та проблем, а саме:

– продовжувати вдосконалювати роботу з систематичного впровадження здоров’язберігаючих технологій, залучаючи вихованців до різних заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування;

– продовжувати формувати стійкий інтерес до застосування інноваційних технології під час музичної діяльності з дошкільниками;

– всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для розвитку обдарованості, творчості;

– продовжувати роботу над розвитком пасивного та активного словника дітей в різних видах діяльності;

– вихователям групи надавати перевагу індивідуальним формам роботи у різних напрямках з дітьми в ІІ половину .дня, які частково відвідують дошкільний заклад;

– підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну дитину до учас­ті в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки;

– щоденно поповнювати, активізувати та автоматизувати словниковий запас дітей з різних сфер життєдіяльності;

– сприяти забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, та духовного розвитку;

– сприяти націленню на дітей обстежувати предмети, об’єкти, людей, порівнювати між собою, вчити збагачувати, закріплювати та використовувати власний досвід, тим самим виробляти звичку покладатися на нього уразі виникнення різних проблем;

-створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, забезпечувати їй можливість усамітнитися, перепочити від оточення.

– всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості.

 

 

Вихователь-методист                                                                                    І.С. Бельмас

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *