Звіт директора (завідувача) дошкільного закладу за 2022-2023 н. р.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти. п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. №178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотиваці я, Резник Любов Іванівна, директор (завідувач) дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №5 «Сніжок», освіта повна вища, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2022-2023 навчальний рік.

Я, як директор, забезпечую:

 • безпечне перебування дітей та працівників у закладі в умовах війни;
 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах та організаціях;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймаю на роботу працівників закладу та звільняю з посади при потребі.

А також:

І. Контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

ІІ. Забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

ІІІ. Відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти  у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 1. IV. Контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчанні дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 2. V. Підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 3. VI. Організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

 

 1. Загальна характеристика

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 «Сніжок»

Розпочав функціонування у 1965 році, в 2013р. був переміщений у нове приміщення початкової школи №7 за адресою в. Івана Скоропадського,62

№ з/п Відомості Показники
1 ПІП директора Резник Любов Іванівна
2 Державна атестація  
3 Кількість вихованців 82
4 Кількість груп

Із них:

5
Раннього віку 1
Дошкільного віку 4
5 Режим роботи груп 10,5 годин
6 Мова навчання Українська
7

 

Всього працівників

Із них:

25+3
Педагогічний персонал 12
Обслуговуючий персонал 13
Сторожі старого приміщення 3

Кількісно –якісний склад педагогічних працівників

Дошкільний навчальний заклад на сьогоднішній день укомплектований педагогічними працівниками:

 • директор -1
 • вихователь-методист – 0,5 ст.
 • музичний керівник – 0
 • практичний психолог – 0,5 ст.
 • вихователі – 10

Усього 10 педагогів, з яких мають освітньо – кваліфікаційний рівень:

5 осіб – спеціаліст, що складає 41,5%

3 особи – спеціаліст ІІ категорії, що складає 25%

4 особи – спеціаліст І категорії, що складає 33,5 %

Медичний персонал складається з 1 особи: сестри медичної старшої

 1. Освітній рівень педагогів
Неповна вища

(молодший спеціаліст)

Базова вища

(бакалавр)

Повна вища

(спеціаліст)

Магістр
Сизон О.В.   Резник Л.І. Глазкова А.С.
    Лузан Н.М. Гончарова Т.І.
    Пирлик С.М. Хоменко Н.О.
    Орел С.М. Собода Н.М.
    Литвин А.М.  
    Слєсар Н.В.  
    Коваленко О.М.  

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022-2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Відповідно до Типового положення  «Про атестацію педагогічних працівників» затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930 (із змінами) проведена чергова атестація. За підсумками атестації 2021-2022 навчального року, атестовано 3 педагога та присвоєно категорії: встановлено Лузан Н.М. – вихователю-методисту – І кваліфікаційну категорію; Глазковій А.С.- вихователь – ІІ кваліфікаційну категорію; підтвердили Сизон О.В. – вихователю – 10 тарифікаційний розряд.

Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищують свій професійний рівень.

В між атестаційний період педагоги поглиблено працюють над слідуючими темами:

ПІБ педагога Напрямок роботи
1 Лузан Н.М.  Інтегрований підхід до організації та проведення навчально-виховного процесу в ДНЗ
2 Сизон О.В. Моральне виховання дошкільнят за спадщиною В.О. Сухомлинського
3 Глазкова А.С. Основний підхід до навчання через гру в LEGO

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, протягом навчального року були сплановані та проведені такі форми методичної роботи:

Педагогічні ради, які відзначились актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи.

Цікаво і змістовно були проведені засідання педагогічних рад за темами:

 • «Організація закладу дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році: нові виклики та можливості»;
 • «Формування у дітей навичок, орієнтованих на сталий розвиток, ефективних звичок соціальної поведінки, економного споживання ресурсів та збереження природи»
 • «Креативний розвиток в дошкільному віці»
 • «Підсумки освітньої роботи за 2022-2023 навчальний рік».

Семінари – практикуми:

 • «Розвиваємо комунікативну компетентність» – підвищення культуру мовленнєвого виховання
 • «Умови формування культури безпечної життєдіяльності дітей у сучасному дошкільному закладі»

      Колективні перегляди занять.

      Консультації (щомісяця), групові та індивідуальні консультації.

       Протягом року педагогічний колектив приймав активну участь у різних методичних заходах району.

Належну увагу приділили поповненню груп ігровими модулями та наповнювання осередків.

Облаштовуючи осередки, вихователі керувались такими принципами:

 • взаємодії
 • динамічності
 • емоційного комфорту
 • зв’язку з реальним життям
 • урахування вікових особливостей дітей

Організоване за такими принципами предметно-розвивальне середовище сприяло розвитку творчих здібностей дітей.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

 • музично-спортивна зала
 • методичний кабінет та медичний кабінет з ізолятором
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • спортивний майданчик

У старшій групі на протязі року працюють за програмою «Впевнений старт». В кінці року був проведений підсумок у вигляді характеристики засвоєння знань дітьми старшої групи.

 

 1. Виконання «Закону про мови»

Дошкільний навчальний заклад здійснює реалізацію ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови». Систематизована нормативно-правова база з даного питання. Адміністрація та педагоги володіють державною мовою.

Дошкільний навчальний заклад україномовний, освітньо-виховний процес, ведення ділової документації здійснюється державною мовою. Діти добре володіють українською мовою. В дошкільних групах оформлені національні куточки, в яких розміщені державні та національні символи України, предмети народного декоративно-вжиткового мистецтва. Вихователями зібрані твори українського фольклору: прислів’я, приказки, забавлянки, колискові пісні. Ці куточки стали місцем проведення занять з народознавства, під час яких діти знайомляться з обрядами, звичаями, побутом, творчістю українського народу. Цікаво і змістовно проходять свята, Розваги народознавчого змісту.

 1. Про соціальний захист та права освітньої роботи

В нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота  з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 22 дитини пільгового контингенту, а саме:

 • дитина-сирота1
 • діти з багатодітних сімей – 9
 • діти воїнів АТО – 7
 • діти з малозабезпечених сімей – 3
 • внутрішньо-переміщені – 2

Питання соціального захисту знайшли своє відображення на виробничих нарадах, нарадах при деректорові.

 

 1. Про стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру та спорт», Наказу№ 486 від 21.07.2003р. «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003р. № 90/38 в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням.. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує медична сестра старша Афанасьєва Анастасія Євгенівна. Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор на випадок захворювання дитини. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяє формуванню здоров’язберігаючої компетентності у дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначилася тим, що поєднувалася оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дітей оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоровя дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 

 1. Організація харчування

Важкі 2022-2023 н. р. України, відобразилися і на роботі закладу.

Після 24.02.2022 р. дошкільний навчальний заклад перейшов на дистанційну форму роботи, а з 30 червня відновив роботу оф-лайн. Управлінням освіти Конотопської міської ради був розроблений алгоритм роботи закладу, режим перебування дітей в який входило і одноразове харчування. Медичними сестрами було розроблене меню з урахуванням вікових особливостей, калорійності, цінової позначки. З 01.01.2022 р. харчування здійснюється згідно розробленого меню Є. Клопотенко, відповідно якого були розроблені технологічні картки приготування страв.

На протязі 8 місяців у закладі змінювались медичні працівники, так як основний працівник був у статусі ВПО. З 10.03. по теперішній час контроль за організацією повноцінного, безпечного і якісного харчування здійснюється сестрою медичною старшою Афанасьєвою Анастасією Євгенівною та комірником Колошою Світланою Іванівною.

Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів, у необхідній кількості, з дотриманням умов і термінів зберігання та реалізацією продуктів харчування.

Адміністрацією дошкільного закладу систематично здійснювався контроль за дотриманням вимог, щодо зберігання продуктів у дошкільному закладі.

Медичною сестрою контролювалися санітарно-гігієнічні умови комори зі збереження сировини і продуктів, щоденно контролювалася температура у холодильному обладнанні з занесенням даних до відповідного журналу.

Вся документація з питань організації харчування ведеться своєчасно і якісно медичною сестрою Афанасьєвою А.Є., комірником Колошею С.І.

Протягом року в дошкільному закладі було організоване якісне, раціональне, одноразове харчування дітей.

Питання харчування постійно обговорювалося на виробничих нарадах та нарадах при завідувачу ДНЗ.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Так медичною сестрою, та директором ДНЗ щоденно проводився контроль за дотриманням виконання санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці та в групах.

Аналіз виконання вимог санітарно-гігієнічних правил на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими засобами, весь посуд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений.

На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання. Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

Харчоблок достатньо обладнаний всім необхідним технологічним обладнанням:

– електроплита на 8 конфорок з духовою шафою;

– електроплита на 3 конфорки з духовою шафою;

– електром’ясорубка;

– альтернативний водонагрівальний бак;

– 2 холодильника з морозильною камерою;

– морозильна камера;

– холодильник-рефрижератор;

– ваги 3 шт.

 

 1. Безпека життєдіяльності

Підготовка укриття, безпечне перебування дітей, створення безпечного освітнього середовища, облаштування комфортних умов перебування дітей в укритті – одне з головніших завдань керівника закладу. 30.06.2022 р. перед відкриттям закладу після вимушеного простою було проведено обстеження спеціальною комісією та увалилось рішення щодо можливості організації навчально-виховного процесу. Для батьків була розроблена пам’ятка де були зазначені чіткі рекомендації про перебування дітей, поведінку під час повітряної тривоги. Забезпечили заклад бутильованою водою, ліками невідкладної допомоги, освітлювальними приладами. Гуманітарний штаб для укриття забезпечив ковдрами по кількості дітей, які використовуються в разі потреби. Розробили протоколи безпеки, які відповідають рекомендаціям ДСНС, поведені інструктажі з педагогами, навчання про мінну небезпеку.

Налагоджене партнерство з батьками, в якому рекомендовано на наявність у дітей наплічників та вміст у них, бейджиків з повною інформацією про дитину.

Педагогічним колективом ДНЗ проводилась певна робота щодо безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму дітей. З педагогічним колективом проводились практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності в дошкільників.

У відповідності до вимог велася документація дошкільного закладу, систематизована нормативно-правова база з даного питання. Всі працівники закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих документів. Своєчасно видавались настановні та підсумкові накази; призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні за життя та здоров’я вихованців. Своєчасно проводились вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі.

 

 1. Соціально-економічний розвиток

Завдяки спільній праці співробітників та батьків виконані роботи по облаштуванню укриття. В групах, приміщеннях, коридорах проведені поточні ремонти.

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази проводилася на достатньому рівні, а саме:

– підготовлене укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги;

– поведена перезарядка вогнегасників;

– поточні ремонти вікових груп та харчоблоку;

– фарбування обладнання на території ДНЗ;

– підготовка системи опалення;

– ремонт обладнання в туалетних кімнатах;

– обслуговування комп’ютерної та оргтехніки;

– обслуговування газонокосарки.

Придбано:

– канцтовари;

– реквізити для проведення святкових ранків;

– заміна світильників за потреби;

– господарські товари.

З 24.02.2022 р. по 30.06.2022 р. наш заклад вимушений був припинити свою роботу з дітьми. Це пов’язано з введенням воєнного стану в країні, в результаті спричиненої агресії Російської Федерації.

Але всі працівники дошкільного закладу відповідально поставилися до ситуації, яка скалася та приклали багато зусиль для допомоги ЗСУ.

Хочу висловити величезну подяку усім працівникам закладу, батькам, волонтерам за небайдужість до ситуації. Тільки взаємодопомога та підтримка допоможуть нам перемогти у цій війні.

Я як директор ДНЗ №5 «Сніжок» буду продовжувати робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримки належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Діти повинні жити у світі гри, казки,

 музики, малюнка, фантазії, творчості.

В.О. Сухомлинський

Все буде Україна!

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *